Project

Toepassing van (innovatieve) RO en FO membranen voor verwijdering van organische microverontreinigingen bij afvalwaterhergebruik