Project

Groenebutadieenproductie uit butaandiolen via zure katalyse

Code
179N00121
Looptijd
01-03-2021 → 31-12-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Heterogeneous catalysis
    • Chemical kinetics and thermodynamics
    • Chemical process design
Trefwoorden
butadieen Chemische reactie kinetiek fermentatie katalysatorontwerp
 
Projectomschrijving

GREEN-B2B zal de weg vrijmaken voor een duurzame productie van bulkchemicaliën zoals butadieen (BD) van afvalbiomassa en terzelfdertijd CO2 uitstoot vermijden. Dankzij een slimme integratie van functionaliteiten zal CO2, die inherent geproduceerd wordt tijdens fermentatie opnieuw verbruikt worden in het proces zelf. Dankzij innovatie in genetische manipulatie, katalysatorontwerp en -synthese, en kinetische en processimulatie door een divers, maar wel complementair team van ambitieuze wetenschappers, zullen grote stappen voorwaarts gezet worden in de microbiële productie van butaandiolen (BDOs) uit papier en karton hydrolysaat (en CO2) gevolgd door omzetting naar BD gekatalyseerd door zuren.