Project

Ontwikkeling en toepassing van molecularly imprinted polymers (MIPs) in mycotoxinediagnostica

Code
179P25A9
Looptijd
01-01-2009 → 31-12-2011
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Analytical chemistry
  • Medical and health sciences
    • Pharmaceutical analysis and quality assurance
Trefwoorden
mycotoxinediagnostica
 
Projectomschrijving

Fumonisine is een mycotoxine dat hoofdzakelijk in maïs en afgeleide producten voorkomt. De aanwezigheid in levensmiddelen of diervoeders vormt een risico voor de gezondheid. De huidige detectiemethoden voor fumonisine zijn gebaseerd op immunoafiniteitskolommen (kostprijs > 10 euro) en dragers van antilichamen met hoge specificiteit. Deze analyses worden gekenmerkt door een hoge kostprijs (> 130 euro/analyse), lange ontwikkelingstijd, eenmalig gebruik en hoge analysetijd. Bovendien is de productie van antilichamen tijdrovend en duur.
Dit projectvoorstel beoogt de ontwikkeling van een sneltest (< 30 min.), waarbij de fumonisine met behulp van molecularly imprinted polymers (als alternatief voor antilichaamtechnologie) en vaste fase extractie uit de maïs(producten) geëxtraheerd wordt. Vervolgens wordt hieraan een semi-kwantitatieve test gekoppeld op basis van fluorescente detectie.