Project

Toepassing van anammoxgebaseerde korrelslibreactoren voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater