Project

De verwerving van het casussysteem in het Hindi door Nederlandstalige en Duitstalige vreemdetaalleerders.

Code
01D28816
Looptijd
01-02-2017 → 01-10-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Linguistics
    • Theory and methodology of linguistics
    • Other languages and literary studies
  • Social sciences
    • Education curriculum
Trefwoorden
Vreemdetaalverwerving Casus Hindi Processability Theory
 
Projectomschrijving

Dit project heeft als doel de ontwikkelingsstadia te onderzoeken binnen de vreemdetaalverwerving van het casussysteem in het Hindi. Een kwalitatieve, longitudinale studie zal uitgevoerd worden bij vreemdetaalleerders van het Hindi in een geïnstrueerde taalomgeving. Het onderzoek zal kaderen binnen het raamwerk van Processability Theory, een theorie over tweedetaalverwerving die stadia van morfosyntactische ontwikkeling beschrijft en verklaart