Project

Ontwikkeling van thermisch gemoduleerde comprehensieve tweedimensionale vloeistofchromatografie

Acroniem
G0G8817N
Looptijd
01-01-2017 → 31-12-2019
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Other biological sciences
    • Other natural sciences
Trefwoorden
chromatografie
 
Projectomschrijving

  Uitgebreide tweedimensionale vloeistofchromatografie (LC × LC) is een belangrijke techniek voor gedetailleerde analyse van complexe monsters worden. LC × LC worden monsters gescheiden op twee kolommen na elkaar veel groter scheidingsvermogen en daardoor gedetailleerder chemische informatie. Een van de belangrijkste uitdagingen in de moderne LC × LC betreft modulatie – de overdracht van fracties tussen de twee kolommen. Om de prestaties en het toepassingsgebied van LC × te verbeteren, LC, worden alternatieve modulatie strategieën dan ook noodzakelijk. Dit project is gericht op de beoordeling van thermische modulatie LC × LC, een benadering doelmatig in uitgebreide gaschromatografie (GC × GC). Twee belangrijke methodologieën zullen worden onderzocht. In eerste instantie zal het gebruik van hoge retentie traps hoge temperatuur elutie worden geoptimaliseerd voor LC × LC scheidingen. Ten tweede zal een nieuwe aanpak gebaseerd op het gebruik van temperatuurgevoelige LC (TRLC) worden onderzocht. TRLC maakt gebruik van gemodificeerde stationaire fasen, die hun retentie-eigenschappen als functie van de temperatuur te veranderen. In dit project, zal deze eigenschap van TRLC worden benut, eerst als een waterige eerste dimensie scheiding LC × LC en anderzijds als middel om effectieve warmte-modulatie LC × LC. Nieuwe TRLC fasen worden ontworpen voor dit doel, en instrumentele en praktische aspecten van thermische modulatie worden toegelicht. Het project zal gevestigde expertise in TRLC en LC × te benutten; LC van de twee onderzoeksgroepen.