Project

Plastiek afval naar chemicaliën

Looptijd
01-09-2019 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Heterogeneous catalysis
  • Reacting systems
  • Catalysis and reacting systems engineering not elsewhere classified
  • Chemical kinetics and thermodynamics
  • Modelling, simulation and optimisation
  • Chemical process design
  • Intensification
  • Membrane technologies
  • (Multiphase) flow
  • Heat and mass transfer
Trefwoorden
plastic chemische recyclage katalyse procestechnologie reactor scheiding membranen
 
Projectomschrijving

In het WATCH project zullen vier complementaire groepen hun wetenschappelijke infrastructuur en expertise bundelen om het chemische inzicht rond de omzetting van kunststofafval voor de productie van basischemicaliën zoals korte olefinen, waxen, aromaten, styreen en diolen te verbeteren.

Concrete objectieven en criteria

Het is de doelstelling om in dit project drie technologieën te ontwikkelen, demonstreren en vergelijken voor de omzetting van kunststofafval naar vloeibare energiedragers en chemicaliën via (katalytische) pyrolyse. De eerste en tweede technologie omvatten een conventionele gefluïdiseerde of gespoten bed reactor terwijl de derde technologie een nieuw, disruptief reactorconcept inhoudt dat gebruik maakt van een roterend bed.

Binnen de geïntegreerde aanpak van het probleem zal, afgezien van kinetische modellering en reactortechniek, de nadruk worden gelegd op het optimaal selecteren van de grondstoffen om de individuele opbrengsten van de gewenste producten te optimaliseren afhankelijk van de voeding (thermohardende versus thermoplastische polymeren). De gekozen kunststofafvalstromen zijn deze die momenteel niet (mechanisch) gerecycleerd, maar verbrand of gestort worden:

 • Gemengde PE/PP/PS
 • Multilaag verpakkingen
 • Afval PS
 • Polyurethaan flexibel en vast schuim

Afgezien van de ontwikkeling van de reactortechnologie zullen er inspanningen geleverd worden voor de verdere katalytische opwaardering van de pyrolyseolie fractie en de opzuivering en scheiding van waardevolle componenten aan de hand van geavanceerde membraanscheidingsprocessen, mogelijks in combinatie met vloeistof-vloeistof extractie. In het ideale geval zal deze procesintensifiëring het mogelijk maken om een ‘plant-on-truck’ te realiseren. Een levenscyclusanalyse (LCA) zal worden uitgevoerd om zowel beide technologieën als de verdere opwerking te analyseren op het vlak van duurzaamheid.