Project

Het scheppen van de ideale dialoog: jainisme of het geloof in het menselijke epistemische vermogen

Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2020
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
jainisme
 
Projectomschrijving

Een essentiële stap in de richting van het bevorderen van de interreligieuze en interdctactuele dialoog is de beoordeling van
methoden om filosofische en religieuze uitspraken te evalueren. Jaïnisme ontwikkelde dergelijke methoden
in het kader van zijn perspectivistische filosofie. Dit project bevraagt ​​in welke mate de methoden
zoals voorgesteld in een belangrijke, maar onderbelichte filosofische tekstuele traditie, zijn innovatief en
hoe ze invloed kunnen hebben in hedendaagse debatten.