Project

Het scheppen van de ideale dialoog: jainisme of het geloof in het menselijke epistemische vermogen

Code
3G040518
Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2020
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
jainisme Regiostudies Wijsbegeerte en filosofie Religie Interculturaliteit
 
Projectomschrijving

Een essentiële stap in de richting van het bevorderen van de interreligieuze en interdctactuele dialoog is de beoordeling van methoden om filosofische en religieuze uitspraken te evalueren. Jaïnisme ontwikkelde dergelijke methoden in het kader van zijn perspectivistische filosofie. Dit project bevraagt ​​in welke mate de methoden zoals voorgesteld in een belangrijke, maar onderbelichte filosofische tekstuele traditie, zijn innovatief en hoe ze invloed kunnen hebben in hedendaagse debatten.