Project

Stochastisch modelleren van toekomstige extreme afvoeren als werkinstrument binnen waterbeheer

Looptijd
01-01-2018 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Physical geography and environmental geoscience
 • Engineering and technology
  • Construction engineering
  • Earthquake engineering
  • Geotechnical and environmental engineering
  • Water engineering
  • Wind engineering
Trefwoorden
extreme debieten hydraulisch ontwerp klimaatverandering
 
Projectomschrijving

Binnen het waterbeheer worden gebeurtenissen met extreme debieten vaak gebruikt om hydraulische kunstwerken te ontwerpen. Alhoewel verschillende benaderingen bestaan, is het aan te raden om deze gebeurtenissen te selecteren uit lange-termijn debietsreeksen. Echter, gelet op klimaatverandering, kan worden verwacht dat extreme gebeurtenissen zullen optreden met een grotere frequentie. Om potentiële toekomstige rampen te mitigeren is het noodzakelijk om de ernst van toekomstige gebeurtenissen te kunnen inschatten en deze gebeurtenissen te gebruiken binnen ontwerpstudies. In dit project wordt een framework ontwikkeld die toelaat om neerslag en evaporatie tijdreeksen te ontwikkelen waarbij rekening wordt gehouden met de klimaatcondities zoals voorspeld door regionale klimaatmodellen. Daar dergelijke modellen reeds systematische afwijkingen vertonen met betrekking tot het huidige klimaat, moet dit framework toelaten om deze afwijkingen zowel in het huidige als toekomstige klimaatsvoorspellingen te corrigeren. Gebaseerd op lange tijdreeksen van neerslag en evaporatie, gemodelleerd met het framework, en een hydrologisch model, kunnen debietsreeksen worden verkregen waaruit extreme debieten kunnen worden geselecteerd. Dit leidt tot een bibliotheek van extreme debietsgebeurtenissen met een overeenstemmende terugkeerperiode, die dan kan gebruikt worden om hydraulische kunstwerken te ontwerpen voor verwachte toekomstige extrema. Door deze benadering wordt het voordeel van het werken met zeer lange tijdreeksen, nodig om een goede weergaven van  de extreme debieten te garanderen, gecombineerd met de computationele randvoorwaarde om bij ontwerpen te werken met korte tijdreeksen die enkel de relevante extreme debieten bevatten, wat het interessant maakt voor gebruik binnen het operationeel waterbeheer.