Project

Voorbije klimaatextremen en hun impact op de terrestrische koolstofcyclus

Looptijd
01-10-2014 → 30-03-2019
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Ecology
    • Environmental science and management
    • Other environmental sciences
Trefwoorden
voorbije klimaatextremen ecologie
 
Projectomschrijving

Met dit project beogen we 1. om nieuwe observaties te gebruiken als bewijs hoe droogtes, hittegolven en extreme hoge regenval gebeurtenissen in frequentie en intensiteit zijn veranderd in de afgelopen drie decennia en op wereldwijde schaal. 2. Om de oorzaken van deze veranderingen (bijvoorbeeld intensivering van de kringloop, de verbreding van de tropische band, oceaan atmosferische trillingen, etc.) bloot te leggen en inzicht te krijgen in hun gevoeligheid voor specifieke klimatologische en omgevingsfactoren. 3. Nieuwe inzichten te verschaffen in wereldwijde historische veranderingen in vegetatiedistributie en -dynamiek, en de impact te ontdekken van extreme hydrologische en klimatologische evenementen op deze vegetatie veranderingen. 4. Om te laten zien dat de ruimtelijke en temporele variabiliteit van historische hydrologische en klimatologische extremen van het IPCC klimaatmodellen overeenstemmen met die waargenomen door afstandswaarnemingen. 5. Om de skill van het IPCC klimaatmodellen te testen op die de vegetatie reactie op veranderingen in extremen. 6. Om IPCC klimaatmodellen op basis van hun skills te rangschikken op basis van hun kracht om de evolutie van historische klimaatextremen te modelleren en de daaropvolgende effecten op vegetatie.