Project

Haalbaarheidsstudie van een monitoringsysteem voor antisociaal gedrag en onveiligheidsgevoelens op school

Code
110J9110
Looptijd
15-05-2010 → 30-09-2011
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Education, culture and society
Trefwoorden
monitoring antisociaal gedrag onveiligheidsgevoelens
 
Projectomschrijving

In deze studie wordt de wenselijkheid en de haalbaarheid van een monitor voor antisociaal gedrag en onveiligheidsgevoelens bij leerlingen en voor onveiligheidsgevoelens bij leerkrachten onderzocht. Zowel de ontwikkeling als de implementatie van een monitoringsysteem worden bekeken. Bestaande monitors, registratiesystemen en databanken worden bestudeerd en verder geanalyseerd. Deze gegevens worden aangevuld met gegevens uit een websurvey en focusgroepen bij leerkrachten, directie en ondersteunend personeel.