Project

De meerwaarde van een theoriegestuurd design voor de ontwikkeling, de implementatie en de evaluatie van HIV-educatieprogramma's in sub-Sahara Afrika. Een case-study in middelbare scholen in Rwanda