Project

Beeldvormingstechnologieën van de volgende generatie om de structuur en functie van biologische monsters op verschillende schalen in hun natuurlijke context te onderzoeken

Acroniem
IMAGINE
Code
41E09123
Looptijd
01-05-2023 → 30-04-2028
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Molecular and cell biology not elsewhere classified
Trefwoorden
specimen
 
Projectomschrijving

Het door de EU gefinancierde IMAGINE-project richt zich op het ontwikkelen en integreren van belangrijke verstorende microscopietechnologieën om schaaloverschrijdend structureel en functioneel onderzoek van biologische specimens in hun natuurlijke context mogelijk te maken. Mogelijkheden voor beeldanalyse op basis van AI ondersteunen de integratie van technologie en maken gegevens algemeen beschikbaar. Om de kracht van beeldvorming te benutten voor een aantal van de meest urgente maatschappelijke uitdagingen, zal IMAGINE zijn nieuwe beeldvormingstechnologieën voorbereiden voor gebruik in het veld, op de Europese zeeën en kustlijnen, met als doel het verzamelen van milieuspecimens te koppelen aan hun studie met behulp van de beeldvorming met de hoogste resolutie. IMAGINE streeft ernaar zijn nieuwe beeldvormingstechnologieën dienstklaar te maken en deze te laten valideren als toekomstige diensten door Europa's beeldvormingsonderzoeksinfrastructuren. Het uiteindelijke doel is te zorgen voor een breed gebruik van de nieuwe technologieën door de Europese biowetenschappelijke gemeenschap.