Project

Een ruimtelijke benadering voor de processen op porieschaal die gepaard gaan met de kristallisatie van ijs in sedimentaire gesteenten in relatie tot de poriënstructuur en het watergehalte