Project

Biochar: Climate besparing bodems

Acroniem
Biochar
Looptijd
01-04-2009 → 31-03-2014
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Soil sciences, challenges and pollution
  • Agricultural and food sciences
    • Agriculture, land and farm management
Trefwoorden
bodemonderzoek
 
Projectomschrijving

Het project heeft twee belangrijke doelstellingen. Het eerste doel is om een ​​transnationale strategie voor Biochar productie en toepassing vast te stellen. Het andere doel is het communiceren met en het opleiden van mensen over biochar, met inbegrip van overheden, producenten en eindgebruikers. Om daadwerkelijk in staat zijn om deze doelen het project partners hebben een zeer specifieke communicatiestrategie ontwikkeld bereiken. Communicatiestrategie Het project beoogt bij te dragen tot de verspreiding van biochar kennis tussen verschillende groepen belanghebbenden, zoals academische onderzoekers, boeren, bedrijven en beleidsmakers op nationaal en op transnationaal niveau. Transnationale samenwerking en communicatie De Biochar: klimaat besparen bodems project heeft als doel om belanghebbenden te informeren op een internationaal niveau. Zij doet dit op twee manieren: In de eerste plaats tussen 8 en 10 gemakkelijk toegankelijk nieuwsbrieven gericht op een breed spectrum van lezers zullen worden gepubliceerd in de loop van 2013. In de tweede plaats dit project heeft tot doel de huidige stand van zaken bundelen in biochar onderzoek en implementatie biochar in een boek. Dit boek zal waarschijnlijk begin 2014 worden gepubliceerd en zal worden voorgelegd aan de relevante Europese beleidsmakers en nationale beleidsmakers. Het boek kan en waarschijnlijk zal ook functioneren als een uitgangspunt voor diverse nieuwe transnationale biochar project in 2014 en daarna. Het Biochar boek is een coproductie van de partners in het Biochar: klimaat besparen bodems project en verscheidene andere prominente schrijvers. De biochar boek is gericht op alle relevante groepen van belanghebbenden te informeren over de Noordzeeregio op de huidige stand van biochar onderzoek, over de mogelijke toepassingen van biochar in Europa en rond de Noordzee in het bijzonder, over de belemmeringen die nog steeds voorkomen dat biochar wordt gebruikt op een bredere schaal en last but not least het duurt een blik op de weg vooruit voor biochar en biochar onderzoek na 2013. National forums het biochar project beoogt ook een bijdrage te leveren aan de nationale discussie over biochar in elk van de zeven deelnemende landen rond de Noordzee. In landen waar geen geavanceerde platform voor discussie over biochar gerelateerde onderwerpen bestaat het project is gericht op een dergelijk platform te creëren. We willen graag een dergelijk platform noemen een nationaal forum. Alle relevante groepen van belanghebbenden zijn met elkaar verbonden in een dergelijk nationaal forum. Een deel van elk nationaal forum is het nationale competence center. Een nationale competence center fungeert als het centrale knooppunt van het nationale forum. De precieze vorm van deze nationale competence centers, hangt af van de nationale situatie, maar over het algemeen bestaat uit een internet-portal, een groep mensen en een locatie die bezocht kunnen worden. De nationale competence center bundelt verschillende stakeholders in vergaderingen, workshops etc. Verder is een competence center opleidt stakeholders waar nodig, organiseert aanvullende structuren waar nodig, adviseert beleidsmakers op nationaal niveau en draagt ​​bij tot biochar strategie op nationaal niveau.