Project

Ontrafelen van TOR en SnRK1 signalisatie om plantengroei onder een laag stikstof regime te optimaliseren