Project

Een systeembiologiebenadering om een stress-geïnduceerd transcriptioneel netwerk te ontrafelen