Project

Alliantieonderzoeksgroep: Translational Liver Cell Biology Alliance

Code
05L00611
Looptijd
15-09-2011 → 14-09-2017
Financiering
UGent-middelen
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Hepatology
Trefwoorden
lever
 
Projectomschrijving

De raden van bestuur van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent hebben een raamovereenkomst goedgekeurd die een structurele en verregaande samenwerking tussen beide instellingen mogelijk maakt. Een Alliantieonderzoeksgroep groepeert minstens 6 onderzoekers vanuit de UGent en vanuit VUB (en mogelijks ook vanuit hun associatiepartners). Deze onderzoekers zijn actief rondom een gemeenschappelijke onderzoekslijn.