Project

Netwerk-gebaseerde identificatie van het moleculaire werkingsmechanisme van anti-bacterial agentia