Project

COURZET: Optimalisatie van de bestuiving bij courgette

Acroniem
COURZET
Looptijd
01-10-2015 → 30-09-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Soil sciences, challenges and pollution
  • Agricultural and food sciences
    • Agriculture, land and farm management
Trefwoorden
courgette
 
Projectomschrijving

Bij de teelt van courgette in het voorjaar en de zomer treden regelmatig misvormde (vooral gepunte) vruchten op als gevolg van een slechte bestuiving en zetting. Een belangrijke oorzaak is een tekort aan mannelijke bloemen, zodat onvoldoende pollen beschikbaar is. anderzijds kan ook minder goede pollenkwaliteit een rol spelen. Voorliggend onderzoeksvoorstel heeft tot doel de kwaliteit en continuïteit van de courgetteproductie te verzekeren door het optimaliseren van de bestuiving van vrouwelijke courgettebloemen.