Project

Subsidie voor de omkadering van jonge onderzoekers (begrotingsjaar 2011)

Code
174W05611
Looptijd
01-12-2011 → 31-12-2012
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Research, science and technology policy
Trefwoorden
jonge onderzoekers loopbaanbegeleiding internationale oriëntatie training
 
Projectomschrijving

Financiering van activiteiten voor de omkadering, opleiding en begeleiding van doctorandi en postdoctorale onderzoekers op drie domeinen: training (transferable skills en vakspecifieke opleidingen), loopbaanontwikkeling en bevordering van loopbaanperspectieven, en internationale oriëntatie van de loopbaan.