Project

Alliantieonderzoeksgroep: Politieke vertegenwoordiging in diverse samenlevingen

Acroniem
REDS
Code
05L00413
Looptijd
01-12-2013 → 01-08-2022
Financiering
UGent-middelen
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Political inequality
    • Political representation, executive and legislative politics
Trefwoorden
verkiezingen Parlement vertegenwoordiging
 
Projectomschrijving

Politieke vertegenwoordiging is een cruciaal concept binnen de politieke wetenschappen. Deze vertegenwoordiging van nieuwe maatschappelijke groepen (op basis van sekse, leeftijd, etnisch-culturele achtergrond of seksuele geaardheid) is problematisch. Ons onderzoek focust op formele vertegenwoordiging (o.m. stemrecht), descriptieve vertegenwoordiging (selectie door partijen en gedrag van kiezers) en substantiële vertegenwoordiging (inhoudelijke verdediging van belangen in en buiten het parlement.