Project

Distributed Supervisory Control of Large Plants

Acroniem
DISC
Code
41Q04508
Looptijd
01-09-2008 → 31-12-2012
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Control systems, robotics and automation
    • Design theories and methods
    • Mechatronics and robotics
    • Computer theory
Trefwoorden
controle systemen voor planten
 
Projectomschrijving

Supervisory control is een formele aanpak voor de bestrijding van systemen met discrete gebeurtenissen dat zich richt op logische problemen van de veiligheid, de toewijzing van middelen, levendigheid, en foutdiagnose dat in alle systemen kunnen worden geconfronteerd met een hoge mate van automatisering op te lossen. Het voorziet in een conceptueel kader voor het ontwikkelen van methoden en hulpmiddelen voor het ontwerp van het systeem. Een open probleem is de toepassing van deze methode om die controle problemen die zich voordoen in genetwerkte embedded systemen. Deze verdeelde planten worden aangetast door verschillende lokale middelen die tegelijkertijd beslissen, op basis van informatie die lokaal of ontvangen van aangrenzende middelen kunnen; zij nodig schaalbare en zelforganiserende platforms voor geavanceerde computers en besturing. Een belangrijk kenmerk van dit soort werkwijzen is de mogelijkheid om ze te bestuderen op een passend abstractieniveau waarbij het resulterende model is louter een discrete event. De evolutie wordt geleid door het optreden van asynchrone gebeurtenissen, in tegenstelling tot andere real-time wanneer wel het gebeurtenisoptredentabel kost tijd geactiveerd. We zijn van plan om verschillende technieken te gebruiken om de computationele complexiteit die is een van de belangrijkste belemmeringen voor de overdracht van technologie van supervisory control methodieken om gedistribueerde planten te verminderen. Deze technieken zijn: modulariteit in moddeling en controle ontwerpfase; coördinerende controle; modulair state identificatie en modulaire foutdetectie gebaseerd op het ontwerp van decentrale waarnemers.