Project

Intercatie van quorum sensing peptiden met menselijke cellen: toepassingen in de oncologie en immunologie