Project

Het verbeteren van de adolescente seksuele gezondheid : het bestuderen van het proces van gender socialisatie in de vroege adolescentie en de associatie met de seksuele gezondheid in de late adolescentie . De gevallen van Vlaanderen en Zuid-Afrika

Code
174H06714
Looptijd
30-04-2014 → 01-03-2015
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gynaecology and obstetrics
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gynaecology and obstetrics
  • Nursing
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gynaecology and obstetrics
Trefwoorden
adolescent seksuele gezondheid
 
Projectomschrijving

Het projectvoorstel 'Improving adolescent sexual health: studying the process of gender socialization in early

adolescence and its association with sexual health in late-adolescence. The cases of Flanders and South Africa.'

werd gezamenlijk ontwikkeld en ingediend door ICRH/UGent en UWC voor financiering door het Vlaams

Mlnisterie van lnnovatie, Overheidslnvesteringen, Media en Armoedebestrijding. De doelstellingen zijn het

bestuderen van gendernormen bij vroege adolescenten, het ontwikkelen van lnstrumenten om gender

socialisatie en seksuele gezondhe id van adolescenten te m eten, en het zoeken naar verbande n tussen gender

socialisatie in de vroege adolescentie en seksuele gezondheid bi) oudere adolescenten. Er zijn goede redenen

om aan te nemen dat dergelljke verbanden bestaan, maar het is niet zeker of dit door het onderzoek ook zal

kunnen worden aangetoond, noch is het zeker welke verbanden eventueel gevonden zullen worden en wat

hun eigenschappen zijn.

De resultaten van dit onderzoek- indien succesvol- zullen bijdragen tot de momenteel nog beperkte algemene

wetenschappelijke kennis over genderontwikkellng en seksuele gezondheid van adolescenten, en gebruikt

kunnen worden ter onderbouwing van programma's om dle gerlcht zijn op het verbeteren van de seksuele en

reproductieve gezondheid en generattitudes.

Het feit dat dit onderzoek zowel in Belgie als in Zuid-Afrika gevoerd wordt (en via andere

onderzoeksprogramma's ook nog In andere landen) maakt dat de conclusies tussen landen vergeleken kunnen

worden en dat daardoor de culturele context mee In beschouwlng genomen kan worden.