Project

BL / 02 / IN09: interne

Acroniem
BL/02/IN09
Looptijd
15-12-2014 → 15-12-2018
Financiering
Federale middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Ceramic and glass materials
    • Materials science and engineering
    • Semiconductor materials
    • Other materials engineering
Trefwoorden
materiaal wetenschappen
 
Projectomschrijving

Deze overeenkomst heeft tot doel de Universiteit Gent een financiële ondersteuning te verstrekken voor het realiseren van een netwerkactiviteit met de Bengal Engineering and Science University (Indië) ter bevordering van een samenwerking op lange termijn tussen de deelnemende instellingen. Die activiteit, het project INTEMAL situeert zich in het domein van de Exacte wetenschappen.