Project

Gist Bioreactor : Netwerk biologie van stress reacties en cel flocculatie van Saccharomyces cerevisiae gekweekt in een continue bioreactor in microzwaartekracht voorwaarden

Acroniem
Yeast Bioreactor
Code
12ESA0114
Looptijd
01-01-2014 → 31-12-2017
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Microbiology
  • Systems biology
 • Medical and health sciences
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
  • Laboratory medicine
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
Trefwoorden
Saccharomyces cerrevisiae
 
Projectomschrijving

Het doel globale project is de ontwikkeling van een dynamische proteomics platform en het gebruik ervan 'on-orbit voor drie specifieke microzwaartekracht onderzoek onderwerpen op basis van eukaryotische celtypes: de gist Saccharomyces cerevisiae en Candida albicans, en menselijke osteoblast cellen. Het platform is gebaseerd op een microfluïdische cellulair microarray-systeem. De miniaturisering door het gebruik van microfluidics is noodzakelijk om on-orbit systeembiologie te voeren. Met deze technologie grote datasets kunnen worden verkregen om complexe netwerken te bestuderen. Bovendien kunnen diverse proeven worden gecombineerd in één doel aangezien de cellulaire microarray één celtype met een zeer klein volume, de geladen massa / volume beperkt experimenten kan volledig worden geautomatiseerd, en voor de meeste experimenten download is niet noodzakelijk. Dit platform is gebaseerd op een gevlekte levende cel kloon collectie in een microfluïdisch celkweeksysteem, waarbij in elke cel kloon een specifiek gen is gekoppeld aan de gensequentie van een fluorescerend eiwit (FP). In dit project zullen we ons richten op celkloon collecties van de gist S. cerevisiae en de mens pathogene schimmel C. albicans, en een osteoblast cellijn. Meerdere genen geselecteerd en gecodeerd met de FP-gen. De keuze van de genen worden gebaseerd op resultaten van gesimuleerde microzwaartekracht experimenten voorgaande microzwaartekracht experimenten en literatuurgegevens. Een array van de kloon collectie worden gespot in een microfluïdische inrichting waarin de levende cellen zijn ingesloten in microputjes en kan groeien meerdere generaties met on-line monitoring van celmorfologie en genexpressie. Het ontwerp van de microfluïdische celkweek systeem specifiek voor elk celtype (aantal en afmetingen van microputjes) zijn. Celgroei wordt geactiveerd op-baan door stroming groeimedium door het microfluïdische stromingskanaal. De cellen groeien in de microputjes worden gevolgd met behulp van fluorescentiemicroscopie (of via een CMOS-chip direct). Met behulp van time-lapse imaging, zal fluorescentie-intensiteiten van de cellen in de putjes worden geregistreerd op geschikte tijdsintervallen. Deze gegevens worden verwerkt en gebruikt als invoer voor bio-informaticasystemen biologische analyses. De vergelijking van de on-orbit analyse de grond experiment analyse zal de differentieel tot expressie gebrachte genen en betrokken traject (en) afleiden.