Project

MANUWIN: Productie werkplaats innovatie

Acroniem
MANUWIN
Code
179P05917
Looptijd
01-02-2018 → 31-07-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Management information systems
    • Sociology of work
Trefwoorden
organisatiestructuur informatie doorstroming
 
Projectomschrijving

Bedrijven van de toekomst moeten snel en efficiënt kunnen reageren op snel wijzigende vraag van de klanten. In die optiek is verankeren van een continue verbeteringscultuur in de volledige organisatie cruciaal. Desondanks komen terugval en verlies van momentum vaak voor in bedrijven van Westerse landen en deze worden beschouwd als de hoofdredenen waarom allerlei aanpakken om operationele excellentie te bereiken, zoals Lean, vaak niet hun beoogde effect bereiken. Hoewel sommige bedrijven erin geslaagd zijn – maar zeker niet voldoende om de competitieve positie van Vlaanderen te waarborgen – is de meerderheid op zoek naar een structurele aanpak om op een duurzame wijze operationele excellentie te bereiken. In dit project zal zo een gestructureerde aanpak getest en gevalideerd worden.

De beoogde structurele aanpak omvat organisatorische constructies en management informatie systemen en combineert dus expertise van de twee onderzoekspartners.

1) (Re)designen van de Organisatorische Structuur om obstakels te verwijderen en dus een biotoop te creëren voor effectief teamwerk, snel probleemoplossend vermogen en continu verbeteren. Hoewel het belang van een organisatorische structuur erkend is in de literatuur en de basisprincipes van redesigning theorie gevalideerd zijn, is de huidige theorie niet in staat accuraat advies te geven over hoe specifieke taken en verantwoordelijkheden gealloceerd moeten worden in een concrete organisatorische structuur. Om deze lacune weg te werken zullen we de huidige kennis aanvullen met transactie kosten theorie.

2) Introduceren van een LEan MAnagement System (LEMAS). Dit management systeem werd recent ontwikkeld om te dienen als ruggengraat voor de nauw verweven management lussen die een Lean organisatie kenmerken. LEMAS zal regelmatig op maat gemaakte feedback geven aan elke betrokken persoon op elk management niveau. Feedback lussen inkorten leidt tot een snellere visualisatie van de effecten van verbeteringen wat de betrokken personen extra zal motiveren. Het doel is om LEMAS te valideren en te verbeteren via user (werknemers en managers) involvement.