Project

Modellering van pyrolyse en verbranding van modelcomponenten voor hernieuwbare grondstoffen.

Code
01D37409
Looptijd
01-10-2009 → 01-10-2010
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Automotive engineering
    • Catalysis and reacting systems engineering
    • Chemical product design and formulation
    • General chemical and biochemical engineering
    • Process engineering
    • Separation and membrane technologies
    • Transport phenomena
    • Other (bio)chemical engineering
Trefwoorden
pyrolyse verbranding kinetisch modelleren
 
Projectomschrijving

Door de steeds afnemende reserves aan aardolie wordt gezocht naar hernieuwbare grondstoffen voor de productie van basischemicaliën via pyrolyse en voor het gebruik als alternatieve brandstof in nieuwe types verbrandingsmotoren (HCCI). Een kinetische modellering van deze types reacties en de implementering van een simulatiemodel met validatie door esperimentele testen wordt beoogd.