Project

Het simultaan opkomen van twee dodelijke chytride schimmels: bedreiging voor de diversiteit van Europese amfibieën.