Project

Alliantieonderzoeksgroep: Centrum voor bacteriële en mycotische infectieziekten met zoönotisch of veterinair belang

Code
05L00809
Looptijd
01-11-2009 → 14-07-2018
Financiering
UGent-middelen
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Animal immunology
Trefwoorden
infectieziekten
 
Projectomschrijving

De raden van bestuur van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent hebben een raamovereenkomst goedgekeurd die een structurele en verregaande samenwerking tussen beide instellingen mogelijk maakt. Een Alliantieonderzoeksgroep groepeert minstens 6 onderzoekers vanuit de UGent en vanuit VUB (en mogelijks ook vanuit hun associatiepartners). Deze onderzoekers zijn actief rondom een gemeenschappelijke onderzoekslijn.