Project

De eerste Bantu sprekers ten zuiden van het regenwoud: een cross-disciplinaire benadering van menselijke migratie, taalverspreiding, klimaatverandering en vroege landbouw in het late Holoceen Centraal-Afrika

Acroniem
BANTUFIRST
Code
41B00117
Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2023
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Principal investigator
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • African languages
Trefwoorden
archeologie Afrikaanse geschiedenis Centraal Afrika
Overige informatie
 
Projectomschrijving

De Bantu-uitbreiding is niet alleen het belangrijkste taalkundige, culturele en demografische proces in het laat-Holoceen-Afrika. Het is ook een van de meest controversiële kwesties in de Afrikaanse geschiedenis die vandaag nog steeds politieke repercussies heeft. Het heeft geleid tot discussies over de disciplines en tot ver voorbij Afrikaanse kringen in een poging te begrijpen hoe de jonge Bantu-taalfamilie (ca. 5000 jaar) zich over grote delen van Centraal-, Oost- en Zuidelijk Afrika kon verspreiden. Deze massale verspreiding wordt vaak gezien als het resultaat van een enkele migrerende macro-gebeurtenis aangedreven door de landbouw, maar veel vragen over de beweging en het bestaan ​​van voorouderlijke Bantu-sprekers staan ​​nog steeds open. Ze kunnen alleen worden beantwoord door echte interdisciplinaire samenwerking. Dit project zal onderzoekers met uitstekende expertise in Afrikaanse archeologie, archeobotanie en historische taalkunde verenigen om een ​​uniek multidisciplinair team te vormen dat een nieuw licht werpt op de eerste Bantu-sprekende dorpsgemeenschappen ten zuiden van het regenwoud. Veldwerk is gepland in delen van de Democratische Republiek Congo, de Republiek Congo en Angola die terra incognita zijn voor archeologen om de timing, locatie en archeologische signatuur van de vroegste dorpsbewoners te bepalen en om vast te stellen hoe ze interageerden met autochtone jagers-verzamelaars. Speciale aandacht zal worden besteed aan archeobotanische en paleo-milieugegevens om een ​​idee te krijgen van hun levensonderhoud, dieet en leefgebied. Historische linguïstiek zal worden geduwd voorbij de grenzen van op woordenschat gebaseerde fylogenetica en nieuwe wegen openen in lexicale reconstructie, in het bijzonder met betrekking tot zelfvoorzienendheid en landgebruik van vroege Bantu-sprekers. Door interuniversitaire samenwerking zullen archeozoölogische, palaeomilieu- en genetische gegevens en fylogenetische modellering worden ingebracht in de interdisciplinaire benadering om een ​​nieuwe holistische kijk te krijgen op de onderlinge verbanden tussen menselijke migratie, taalverspreiding, klimaatverandering en vroege landbouw in Laat-Holoceen Centraal-Afrika.

 
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Council Executive Agency (ERCEA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.