Project

Mechanismen en beperkingen voor insectenbeheer op kalkgraslanden

Code
01SF0511
Looptijd
01-01-2012 → 31-12-2012
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Animal biology
Trefwoorden
kenmerk-gebaseerde ecologie natuurbeheer modeleren
 
Projectomschrijving

Het bepalen van factoren die leiden tot variatie in soortensamenstelling staat centraal in dit project. Aan de hand van de studie van levensgeschiedeniskenmerken zal nagegaan worden of, en hoe, de samenstelling van insectengemeenschappen op kalkgraslanden begrepen kan worden.