Project

De analoge ruimten van Paul Otlet (1868-1944). Het samenvallen van virtuele kennisomgevingen, netwerken, steden en architectuur