Project

Ontwikkeling van een transdisciplinair interventieplan om de prevalentie en gevolgen van cardiometabole ziekten te verminderen bij lokale voedselactoren in Sacaba, Bolivia.

Code
13v17822
Looptijd
01-09-2022 → 31-08-2024
Financiering
Federale middelen: VLIR-UOS
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Health promotion and policy
Trefwoorden
Gemeenschapsgerichte gezondheidsbevordering
 
Projectomschrijving

De prevalentie van cardiometabole (CM) ziektes in Bolivia is sterk gestegen de voorbije decennia. De ziektelast is ongelij verdeeld, zoals aangetoond in een vorig project van het lokale team in Bolivia. Dat project toonde aan dat de prevalentie van CM risicofactoren twee keer zo hoog was bij marktkramers in Sacaba (een gemengd peri-urbaan rurale gemeente in Cochabamba), in vergelijking met het gemiddelde van de regio. Veel marktkramers zijn ook familie boeren. Sinds de COVID-19 pandemie, is armoede en informele arbeid gegroeid. Recent geïntroduceerde gezondheidsmaatregelen, zoals de gratis universele gezondheidsbescherming (SUS, maart 2019), worden dan weer niet effectief geïmplementeerd.  Het participatieve markt actie onderzoek waarop dit project verder bouwt, focuste op het beperken van COVID-19 op de markten en bestond uit een algemene gezondheidsmeting. Deze meting creëerde bewustwording bij de marktverkopers met betrekking tot the toegang tot het gezondheidszorgsysteem en veilige en gezonde voeding. Ze identificeerden zelf een gebrek aan kennis, naast andere organisationele en economische hindernissen, over de toegang tot gezondheidszorg en een gezond betaalbaar voedingspatroon. De regio van Sacaba, waarop gefocust wordt in dit project, omvat drie urbane districten waar een groot deel van de bevolking werkt als informele voedselverkopers of chauffeurs, and vijf rurale districten waar de meeste families boeren zijn. Om te weten wat nodig en beschikbaar is om de CM gezondheids te verbeteren in deze regio, zal een uitgebreide transdisciplinaire meting op bevolkingsniveau worden uitgevoerd. Dit wordt ondersteund door een transdisciplinaire gemeenschap waar men kan leren van elkaar op het gebied van gezondheid en voedselsystemen. (1) Op populatieniveau zal de CM gezondheidsstatus, inclusief fysieke en biochemische metingen, gedrags- en genetische risicofactoren, sociale determinanten van gezondheid en gezondheidsvaardigheden worden nagegaan. (2) Op niveau van de 14 gezondheidscentra in de regio zal de functionaliteit van de gezondheidscomités en de capaciteit om CM ziekten te voorkomen en behandelen nagegaan en versterkt worden. (3) Ten slotte zal het lokale voedselsysteem in kaart worden gebracht om de lokale productie, beschikbaarheid, toegankelijkheid en consumptie van voedsel (en de onderliggende economische en socioculturele redenen) te kunnen begrijpen. Alle activiteiten zullen gepland, georganiseerd, gemonitord en geëvalueerd worden door regionale sociale and territoriale organisations, onderstuend door de gemeente en het lokale gezondheidsnetwerk. De resultaten van de metingen zullen gedeeld worden met alle stakeholders, die dan in een volgende fase het interventieplan samen zullen ontwikkelen.