Project

N-heterocyclische carbeenliganden voor katalyse in ionaire solventen