Project

Methaanvalorisatie met behulp van katalytische plasmareaktortechnologie

Looptijd
01-05-2020 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Catalysis and reacting systems engineering not elsewhere classified
Trefwoorden
Reaktoren plasma methaan
 
Projectomschrijving

In dit project zal niet-thermische plasmareaktortechnologie worden geïmplementeerd om rijk aan methaangasstromen om te zetten in waardevolle chamicaliën voor de petrochemische industrie, zoals olefinen en aromaten. Het nieuwe proces zal veelzijdiger en energie- en materiaalzuiniger zijn in vergelijking met het conventionele thermische proces.