Project

Ontsmetting infrastructuur voor het dieronderzoekscentrum over zeer besmettelijke humane en veterinaire pathogenen ( HiPath )

Code
19203412
Looptijd
01-07-2012 → 30-06-2018
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Systems biology
Trefwoorden
decontaminatie-infrastructuur
 
Projectomschrijving

Hoog infectieuze, zeer pathogene micro-organismen zijn wereldwijd verantwoordelijk voor ziekte en sterfte bij mensen en dieren. Om ernstige infectieziekten te bestrijden en te controleren, zijn vaccinatie en antimicrobiële therapie van groot belang. Maar voor veel micro-organismen zijn bestaande vaccins of behandelingen ontoereikend of niet beschikbaar, omdat de kennis over de pathogeen-gastheer interactie onvoldoende is of omdat resistentie tegen bestaande geneesmiddelen optreedt. Om betere vaccins en geneesmiddelen te ontwikkelen, is een goede kennis van de pathogeen-gastheer interactie noodzakelijk. Ons consortium heeft een unieke expertise om de interacties te bestuderen. Onderzoek van de pathogeen-gastheer interactie moet gebeuren in strikt gereguleerde proefdierfaciliteiten van bioveiligheidsniveau 3. Deze zullen

binnenkort worden voorzien aan de UGent. Voor de veilige werking van deze faciliteiten is het cruciaal dat al het gebruikte materiaal (o.a. lucht, vloeistoffen, dierlijk afval) wordt gedecontamineerd vóór afvoer. De infrastructuur beschreven in de projectaanvraag maakt een onmisbaar deel uit van een volledig decontaminatieplatform om de veiligheid te garanderen.