Project

Ontwikkeling van in-vivo relevante dissolutiesystemen voor geselectecteerde geneesmiddelen gebruikt bij de behandeling van verwaarloosde ziekten