Project

Intense monitoring in de bossen van het Vlaams Gewest m.b.t. symptomen van vitaliteitsverlies

Code
174A0107
Looptijd
11-12-2007 → 31-03-2008
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Soil sciences, challenges and pollution
  • Agricultural and food sciences
    • Agriculture, land and farm management
    • Forestry sciences
Trefwoorden
Vlaanderen bosbodems pollutie
 
Projectomschrijving

Deze onderzoeksopdracht kadert in het project tot operationalisering van het bodemmeetnet in de bossen van het Vlaams Gewest, overeenkomstig de richtlijnen gegeven door "International Cooperative Programme on Assesment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests in the ECE-region" (UNEP-UN/ECE). Analyse van water uit lysimeters, doorvalwater, stamafvloeiwater en vrije veldwater.