Project

De rol van NAC transcriptiefactoren in de H202-afhankelijke transcriptionele gen netwerken.

Looptijd
01-01-2009 → 30-12-2011
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Genetics
    • Systems biology
  • Medical and health sciences
    • Molecular and cell biology
    • Molecular and cell biology
 
Projectomschrijving

Het project beoogt de functionele karakterisatie van zeven H2O2-responsive NAC transcriptiefactoren (ROSNACs) in Arabidopsis thaliana, met als doel het ontrafelen van hun specifieke functie en positie binnen de H2O2 signaaltransductie cascade, enerzijds, maar ook binnen de bredere context van gen-regulatorische netwerken betrokken in plant defensieresponsen, anderzijds.