Project

Energy storage in phosphors: trapping mechanism and capacity

Looptijd
01-10-2016 → 30-09-2020
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Atomic and molecular physics
    • Condensed matter physics and nanophysics
Trefwoorden
roosterdefecten Luminescentie spectroscopie  
 
Projectomschrijving

Het project spitst zich toe op onderzoek naar roosterdefecten in luminescente materialen waarin energie tijdelijk kan worden opgeslagen. Specifieke spectroscopische analysetechnieken zullen worden toegepast op welgekozen combinaties van sulfide gastroosters en dopanten, om zo de chemische aard van deze defecten te onderzoeken. Deze kennis zal dan worden toegepast om de totale opslagcapaciteit van deze materialen te bepalen en te optimaliseren.