Project

Project Dierenwelzijn, Dierenethiek en Dierenrecht

Looptijd
01-10-2020 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Environmental law
 • Medical and health sciences
  • Bioethics
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural animal welfare
  • Veterinary ethics and ethology
  • Veterinary law and legislation
Trefwoorden
dierenwelzijn dierenrecht dierenethiek
 
Projectomschrijving

Dit project is een samenwerking tussen Universiteit Gent en KU Leuven

Het onderzoek behelst het begeleiden van een doctoraat rond de plaats van het dier in de maatschappij met als rode draad het "One Welfare” concept waarin de interactie tussen welzijn van dier en mens en de omgeving centraal staan. “One Welfare” wordt beschouwd als een verbreding van het “One Health” thema, waarmee het ook deels overlapt. Het is de laatste maanden nog meer duidelijk geworden dat de gezondheid en het welzijn van de mens niet los gezien kan worden van deze van dieren en de omgeving. Er is slechts “één welzijn”. Dieren spelen daarin een belangrijke rol, maar hoe we met deze dieren omgaan kan nog wel eens verschillen. Deze verschillen zijn meestal niet bepaald door het dier zelf, maar wel door de mens.

Meer concreet vertrekt het doctoraatsonderzoek vanuit de volgende vragen:

 • Hoe gaan we om met dieren in de maatschappij?
 • Welke regelgeving is er nu voor verschillende groepen van dieren: proefdieren, landbouwdieren, gezelschapsdieren, plaagdieren, … ?
 • Moet en kan dit gestroomlijnd worden naar een meer éénduidige aanpak voor deze groepen?
 • Wat moet er eventueel aangepast worden in de regelgeving om bovenstaande items te bewerkstelligen?

Naast het doctoraatsonderzoek wordt ook een jaarlijkse lessenreeks georganiseerd “Dier: welzijn, recht en ethiek” met lesgevers uit alle Vlaamse universiteiten en hogescholen waar expertise zit, elk vanuit hun eigen domein en visie. Hierbij kunnen ook andere dan Vlaamse sprekers betrokken worden voor aspecten die aan de Vlaamse instellingen minder aanwezig zijn. De lessenreeks zal concreet vorm krijgen gedurende het eerste jaar van de leerstoel om dan te kunnen opstarten vanaf het academiejaar 2021-2022.