Project

Creëren van duurzame mariene ecosysteem voor milieu en menselijke gezondheid

Code
3I002322
Looptijd
01-05-2022 → 30-04-2026
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Marine ecology
  • Engineering and technology
    • Coastal and estuarine hydraulics
    • Environmental marine biotechnology
    • Sustainable development
Trefwoorden
zoutwater golfgoot
 
Projectomschrijving

De gevraagde infrastructuur, een high-techzoutwatergolfgoot, maakt deel uit van de multidisciplinairemariene en maritieme onderzoeksfaciliteiten op de UGentcampus in het Wetenschapspark Oostende. De golfgoot zalde kloof dichten tussen kleinschalige, artificiële labostudiesen complexe, multidisciplinaire, dure veldstudies, door deoceaan naar het labo te brengen en duurzame marieneecosystemen voor milieu en menselijke gezondheid tecreëren. Dit in tegenstelling tot de meeste golfgoten, dievaak alleen gericht zijn op maritieme wetenschappen enzelden een brug slaan naar biowetenschappen. Dezegolfgoot combineert 3 cruciale aspecten: (1) het gebruikvan zeewater in plaats van zoetwater, wat toelaat om metmariene organismen te werken, (2) een dubbele bodem omde golfgoot te kunnen voorzien van sediment, vegetatie enkuststructuren en (3) in staat om mariene aërosolenproductie te simuleren. Het produceren van kwaliteitsvollegolven en stromingen in combinatie met de mogelijkheidom oceaancondities perfect na te bootsen, is uniek inEuropa. Deze goot betekent een stap vooruit en laat toe ombelangrijke interdisciplinaire onderzoeksthema’s binnen‘Oceans and Human Health’aan te pakken, zoals decombinatie van duurzame aquacultuur methabitatrestoratie,‘nature-based solutions’voorkustbescherming (bv. biogene riffen, zeegrassen,duinvegetatie), de impact van metaalcorrosie enaangroeiwerende middelen op het milieu en van marieneaërosolen op de menselijke gezondheid.