Project

Multiscale mechanica van interface gedomineerde Materialen