Project

NRAGE, een nieuwe regulator van RIP2-afhankelijke NOD signalisatie bij immuunantwoorden

Code
3E001109
Looptijd
01-10-2009 → 30-09-2012
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Archaeology
    • Theory and methodology of archaeology
    • Other history and archaeology
Trefwoorden
NOD signalisatie
 
Projectomschrijving

Het voorgestelde onderzoek zal uitgevoerd worden in de ‘Onderzoekseenheid voor Moleculaire
Signalisatie en Celdood’ (hoofd: Prof. Dr. P. Vandenabeele) die deel uitmaakt van het Departement voor
Moleculair Biomedisch Onderzoek (DMBR) van het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie
(VIB) aan de Universiteit van Gent (Vakgroepvoorzitter en VIB-Directeur: Prof. Dr. F. Van Roy). Ons
departement bestaat uit 12 onderzoeksgroepen die onderzoek verrichten op het gebied van differentiatie,
inflammatie en kankeronderzoek. Deze brede waaier aan onderwerpen laat een intense samenwerking en
uitwisseling van kennis en expertise toe. De onderzoekseenheid van Prof. Dr. Vandenabeele verricht
onderzoek naar de intracellulaire mechanismen betrokken bij de activering en regulatie van celdood en
inflammatie.
Door de jaren heen heeft deze groep veel expertise opgedaan in het veld van celdood en inflammatie,
wat gereflecteerd wordt in de vele publicaties van deze onderzoeksgroep. De studie van de RIP kinasen in
celdood en inflammatie vormt een belangrijke focus in de onderzoeksgroep van Prof. Vandenabeele zoals de
rol en regulatie van RIP1 en RIP3 in necrotische celdood en de rol en regulatie van RIP4 in
huiddifferentiatie. Dit betekent ook dat de groep beschikt over een groot aantal cellulaire en in vivo
modelsystemen om signaal transductiewegen in het domein van celdood en inflammatie te bestuderen.
Binnen de onderzoeksgroep is ook expertise aanwezig voor expressie in allerlei celtypes door middel van
retrovirale en lentivirale expressievectoren De groep is ook vertrouwd met RNAi technologie. De
Vandenabeele groep heeft ook een heel intense samenwerking met het de onderzoeksgroep van Prof Kris
Gevaert en Prof. Joël Vandekerckhove die experten zijn op het vlak van identificatie van eiwitcomplexen en
eiwitmodificaties door massaspectrometrie. Het DMBR departement is de ideale omgeving om dit project
uit te voeren, aangezien macrofaagbiologie en NF-kB signaaltransductie ook in andere onderzoeksgroepen
aan bod komen. Bovendien zijn er binnen de groep talrijke nationale en internationale samenwerkingen
lopende. Op deze manier wordt voldoende kritische massa gecreëerd om dit onderzoek uit te voeren.