Project

Files vermijden: metaheuristieken voor rittenplanningsproblemen met tijdstipafhankelijke reistijden