Project

Actieonderzoek in het kader van het project 'Early Childhood', gericht op het professionaliseren van de lerarenopleidingen (kleuteronderwijs) wat betreft het verlenen van steun aan kansarme en allochtone kinderen