Project

Vetzuren als dieetmerkers in benthisch voedselwebben

Looptijd
01-01-2014 → 31-12-2016
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Other chemical sciences
 • Medical and health sciences
  • Nutrition and dietetics
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural animal production
  • Food sciences and (bio)technology
Trefwoorden
dieetmerkers vetzuren voedselwebben
 
Projectomschrijving

Food-web-ecologie is een belangrijke pijler in de huidige marien onderzoek omdat het een kwantitatief kader van de aanpak van de gemeenschap en het ecosysteem ecologie te combineren. Food-web ecologie is niet alleen de studie van de doorstroming van energie, het integreert ook de structuur en dynamiek van soorten '' voeden relaties in relatie tot hun abundanties. Daarom is er een aanzienlijk potentieel om voedselwebben te gebruiken als een hulpmiddel voor een beter begrip van het verband tussen biodiversiteit en het functioneren van ecosystemen. Een van de meest cruciale interacties in mariene voedselketens wordt gerealiseerd door primaire consumenten mocht zijn tussen lagere trofische niveaus en top roofdieren. Deze interface tussen primaire producenten en hun consumenten aan de basis van mariene voedselketens is van bijzonder belang als gevolg van de sterk wisselende efficiëntie van de overdracht van biomassa en energie, maar voor de rest van het voedselweb. Dit onderzoeksproject heeft tot doel de efficeincy van deze energie-overdracht in mariene sedimenten te bestuderen. Het zal zich concentreren op meiofauna (copepoden, nematoden) als primaire consumenten en hun belangrijkste voedselbronnen (bacteriën, diatomeeën). Trofische interacties worden opgespoord door middel van vetzuren biomarkers. De overdracht van vetzuren uit primaire producenten hun consumenten worden bestudeerd met betrekking tot (1) de beschikbaarheid van voedsel kwaliteit, (2) omgevingscondities (temperatuur, nutriënten, getij) en (3) stressoren veroorzaakt door menselijke activiteiten (anoxie , toxische stoffen, vervuiling). Om deze effecten te illustreren zullen laboratoriumexperimenten gecombineerd met veldgegevens uit een breed scala van mariene habitats.